22 juni 2021

Er is een nieuwe stap gezet in de ontwikkeling van de Assortimentstuin. Zundertenaar René Maas koopt de gronden van Staatsbosbeheer aan, met een faciliterende rol van de gemeente Zundert. Een nieuw op te richten stichting gaat het gebied beheren en exploiteren. De plannen om een sociale groene ontmoetingsplaats te maken passen goed bij de gemeentelijke ambities om het groene gebied te behouden. Het gebied blijft vrij toegankelijk voor het publiek. Daarmee is het behoud en de ontwikkeling van een groene ruimte tussen Klein Zundert en Zundert een stap dichterbij.

Er ligt een plan op hoofdlijnen waar natuur en recreatie samenkomen. De bestaande kwaliteiten van het gebied zijn hierbij het vertrekpunt. Zoals een natuurlijke vijver met uitzichtpunt, een volkstuin, sportvoorzieningen en een speeltuin. In een eerste schets is zichtbaar gemaakt hoe dit een plek kan krijgen in het gebied. De definitieve invulling echter wordt samen met geïnteresseerden afgestemd.

René Maas: “Door nieuwe, sociale invullingen aan het gebied toe te voegen, wordt het veiliger. Bovendien kunnen hierdoor nog meer mensen uit Klein Zundert en Zundert ervan genieten. Een nieuwe stichting zorgt voor het nodige beheer en exploitatie. Ik nodig betrokken Zundertenaren die hierover mee willen denken, graag uit om zich bij mij te melden.”

 

Een groene ontmoetingsplaats van grote toegevoegde waarde voor gemeente Zundert

Dat vindt het college van B&W. “Twee jaar geleden lagen er al ideeën en wensen om van het gebied een soort stadspark te maken. Een aantal initiatiefnemers hadden de koppen bij elkaar gestoken. Toen bleek dat de gemeente de grond van Staatsbosbeheer niet kon kopen, was het even stil rondom de Assortimentstuin. Het is daarom goed nieuws dat er nieuwe stappen worden gezet. En wat voor stappen!”

Guus Verhorst, bestuurder Staatsbosbeheer vult aan: De wens van Staatsbosbeheer en de gemeente om het groene gebied te behouden en op te waarderen komt uit. We hebben er alle vertrouwen in dat de Assortimentstuin een waardevol groen gebied wordt, voor en door de inwoners.”

 

Dorpsraad en geïnteresseerden worden betrokken bij de plannen

Al in een eerder traject hebben de dorpsraad Klein Zundert en andere betrokkenen aangegeven wat zij beogen met de Assortimentstuin. Zij worden betrokken bij de totstandkoming van de definitieve plannen.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/assortimentstuin-wordt-sociale-groene-ontmoetingsplaats