13 december 2018

Gisterenavond 12 december zijn de eerste contouren voor de duurzaamheidsagenda van de gemeente Zundert neergezet. Vertegenwoordigers van lokale organisaties, bedrijfsleven, gemeenteraadsleden, ambtenaren en wethouder de Beer spraken met elkaar over lopende initiatieven en ambities voor de toekomst. De opbrengst van deze bijeenkomst vormt input voor de lokale duurzaamheidsagenda die komend voorjaar wordt geïntroduceerd.

De gemeente Zundert werkt aan een lokale duurzaamheidsagenda. Er zijn voor gemeenten wettelijke taken zoals gasloos bouwen in nieuwbouwprojecten en voldoen aan eisen rondom windenergie. Daarnaast zijn er al lopende initiatieven en heeft de lokale samenleving haar eigen wensen en ambities. Deze onderdelen samen vormen de ingrediënten voor de duurzaamheidsagenda. Tijdens de bijeenkomst bleek dat er in de gemeente veel initiatieven zijn en mensen vol ideeën zitten hoe het duurzamer kan.

De uitdagingen zijn groot en zeker niet vrijblijvend. Er zijn landelijk al afspraken gemaakt dat we in 2030 een forse CO2 reductie gerealiseerd moeten hebben. Het is nu de kunst om met de kracht die hier in de gemeente ligt, een realistisch en betaalbare duurzaamheidsagenda te presenteren, ” aldus wethouder de Beer.  

Een breed thema

Gisterenavond werd vanuit verschillende invalshoeken van maatschappelijk vastgoed, ondernemen, woningbouw en ecologie voorstellen gedaan. “Die brede aanpak is niet voor niets: duurzaamheid gaat verder dan energietransitie. Het gaat ook om hoe we onze inkoop regelen, nieuwe bestemmingen zoeken voor leegstaande stallen, en hoe we werken aan een toekomstbestendige participatiesamenleving,” voegt wethouder de Beer toe. 

 

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/bedrijven-en-organisaties-geven-input-voor-de-lokale-duurzaamheidsagenda