14 oktober 2021

Het college van B&W presenteert de netwerkbegroting 2022-2025. Met deze netwerkbegroting biedt het college een sluitende en solide meerjarenbegroting met positieve saldi voor de komende jaren. Op dinsdag 9 november vergadert de gemeenteraad over de begroting.

De netwerkbegroting 2022-2025 is de vierde begroting van deze bestuursperiode. Met deze begroting wordt verder gewerkt aan de strategische doelstellingen van de gemeente Zundert. De gemeenteraad is, evenals vorig jaar, regelmatig geïnformeerd en bevraagd over de begroting. Zo zijn ook dit jaar de algemene beschouwingen al in het voorjaar gehouden. Op deze manier ontstaat er een begroting waarin de brede visie van politiek Zundert wordt meegenomen.

 

Positieve meevaller vanuit het Rijk

Zoals gebruikelijk is de dag ná Prinsjesdag de septembercirculaire beschikbaar gekomen. Waar de afgelopen jaren de financiële impact van die septembercirculaire beperkt bleef, heeft deze circulaire nu een forse positieve en structurele financiële impact. Daarom hoeft 200.000 euro aan besparingen nog niet te worden doorgevoerd in 2022. De noodzakelijk besparingen zijn afgewogen vanuit drie keuzecriteria: de keuzes zijn omkeerbaar, hebben de minste impact op onze inwoners en ondernemers en hebben de minste gevolgen voor onze netwerkpartners.

 

Dit is de laatste netwerkbegroting van dit college

In maart zijn er opnieuw gemeenteraadsverkiezingen. Wethouder Financiën, Johan de Beer, geeft aan dat deze begroting de opvolgers comfort geeft: “We geven de nieuwe Raad en College een mooi perspectief. Het is een begroting die ruimte geeft aan toekomstige opgaven”.  

Hier vindt u de netwerkbegroting 2022-2025.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/begroting-2022-2025-biedt-positieve-meerjarencijfers