26 september 2018

 “De veranderende wereld en de daarbij behorende ontwikkelingen in onze gemeente, van het Corso tot de aanpak van recreatieparken, wat heb ik veel geleerd en het met inzet gedaan!” 

Zundert – Op 25 september kondigde Burgemeester Poppe-de Looff in een besloten bijeenkomst met de Raad aan dat er op 1 maart 2019 een einde komt aan haar carrière. Na 4 jaar raadslidmaatschap, 16 jaar wethouderschap in Vlissingen en twee termijnen van 6 jaar burgemeesterschap in gemeente Zundert heeft ze aangegeven niet in aanmerking te willen komen voor een derde termijn. Burgemeester Poppe-de Looff verwierf landelijke bekendheid vanwege de ontmanteling van camping Fort Oranje en de actieve strijd tegen ondermijning.

 

Veiligheid voorop

Eén thema was voor Poppe-de Looff essentieel en dat is veiligheid. Een groot deel van het burgemeesterschap van Poppe-de Looff heeft in dat teken gestaan, omdat daarmee het welzijn van anderen in het geding kon komen. Zo richtte zij een groot deel van haar burgemeesterschap op de aanpak van de recreatieparken in haar gemeente. Het overnemen van het beheer van een camping was nieuw in Nederland en er werd dan ook vanuit heel Nederland met belangstelling gekeken naar de voortrekkersrol die Zundert daarin pakte.

Poppe-de Looff: “Fort Oranje was en is een bestuurlijk zwaar dossier, waarin ik me altijd zeer gemotiveerd heb gevoeld door mijn overtuiging dat de overheid een taak heeft wanneer de veiligheid en het welzijn van mensen in het geding is. Ik kreeg onvoorwaardelijk steun in hoe we de gemeente konden ontwikkelen. Dat is wat je werk als burgermeester zo waardevol maakt. Je doet het met elkaar en die waardering blijf ik uitspreken!”

 

Verbinding met de inwoners

Bij het aantreden van Poppe-de Looff was al snel duidelijk dat dit een bijzondere gemeente is. Een gemeente met ambitie en vooral heel veel betrokken inwoners. Dat blijkt onder meer uit de vele evenementen en de diverse buurtschappen die jaarlijks enorm actief zijn in het Corso. Poppe-de Looff is altijd zeer betrokken geweest bij de inwoners en is daarmee voor velen een herkenbaar gezicht.

Poppe-de Looff: “Gemeente Zundert voelde voor mij al snel als thuis en dat is mede te danken aan de inwoners. De tomeloze energie van de inwoners is noemenswaardig en een voorbeeld voor andere gemeenten. Ik heb altijd veel bewondering gehad voor hoe zij samen zo’n rijk verenigingsleven organiseren”.

 

Klaar voor de toekomst

“Bij aanvang van mijn burgermeesterschap in 2007 realiseerde ik mij terdege dat de uitdagingen voor alle geledingen groot waren. Zowel de bestuurlijk als ambtelijke organisatie moest zich door ontwikkelen om een antwoord te bieden op de veranderende wereld. Dit vraagt inzet van gemeenteraad tot ambtenaren.

Nu kunnen wij zeggen dat wij daar goed in geslaagd zijn. De bestuurlijke- en ambtelijke organisatie hebben nauw samengewerkt aan één en hetzelfde doel. Daarbij past tevens mijn dank aan de vorige colleges, gemeenteraden en oud ambtenaren. Zij hebben mede bijgedragen aan het succes,” aldus Poppe-de Looff. “De gemeente Zundert heeft nu voldoende bestuurs- en slagkracht om de toekomst tegemoet te gaan.”

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/burgemeester-poppe-de-looff-beeindigt-bestuurlijke-carriere-na-ruim-30-jaar