13 februari 2019

Wethouder De Beer heette vandaag, 13 februari, Gedeputeerde mw. Spierings welkom in Achtmaal, waar zij camping De Ossewei bezocht voor de officiële ingebruikname van de ondergrondse warmtebuffer. Met deze installatie kan de camping van het gas af en gebruik gaan maken van zonne-energie. De warmtebuffer is een innovatie van het Achtmaalse bedrijf HoCoSto.

 

Er waren vanochtend veel belangstellenden afgekomen op de officiële ingebruikname van de ondergrondse warmtebuffer. Wethouder Duurzaamheid, Johan de Beer, heette gedeputeerde Anne-Marie Spierings van harte welkom op camping De Ossewei in Achtmaal. De gedeputeerde onthulde een bord bij de installatie en nam daarmee de warmtebuffer officieel in gebruik. Het betreft een innovatieve ondergrondse warmtebuffer dat met zonne-energie verwarmd water langdurig opslaat en omzet in energie voor de camping. Het douchen, de ruimteverwarming en de verwarming van het zwemwater gebeurt straks via de warmtebuffer.

 

Eerste realisatie na Klimaattop Zuid

Tijdens de Klimaattop Zuid in juni jl. ontvingen de eigenaren van camping De Ossewei de aanmoedigingsprijs voor klimaatinnovatie van de provincie Noord-Brabant. Gedeputeerde Anne-Marie Spierings sprak de wens uit dat dit project als voorbeeld mag dienen voor andere organisaties. Nu is dit het eerste project dat gerealiseerd is.

 

Deze innovatie komt ook in Wernhout

De ondergrondse warmtebuffer is bedacht en uitgevoerd door het Achtmaalse bedrijf HoCoSto, gespecialiseerd in duurzame warmteopslag. Deze zomer zal HoCoSto eenzelfde warmtebuffer installeren bij het sportpark van voetbalvereniging Wernhout. Gemeente Zundert is hier groot voorstander van en voert dit project samen met VV Wernhout, HoCoSto en de dorpsraad Wernhout uit.  “Het is fantastisch om te zien dat bedrijven uit onze gemeente een voortrekkersrol pakken in de energietransitie. Er is veel moed en lef nodig om als ondernemers die rol te vervullen,” aldus wethouder Duurzaamheid, Johan de Beer.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/camping-de-ossewei-gaat-over-op-zonne-energie