17 maart 2022

De definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen is als volgt:

Partij Aantal stemmen    Aantal zetels 2018-2022    Aantal zetels 2022-2026
CDA 1777 4 4
VVD 1378 4 3
Dorpsbelangen 1118 3 2
ONPL 2342 3 5
OPZ 712 2 1
D66 1022 2 2
Lokaal Perspectief    838 1 2

 

Meer informatie over de definitieve uitslag vindt u in Model P22-2: Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de gemeenteraad.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/definitieve-uitslag-gemeenteraadsverkiezingen