04 oktober 2018

Vanaf 2015 is het in gemeente Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen en Zundert mogelijk om gebruik te maken van dienstencheques. Met een dienstencheque kan een uur extra huishoudelijke ondersteuning worden ingekocht. Iedere cliënt met een indicatie huishoudelijke ondersteuning (HO) of registratie mantelzorg kwam in aanmerking voor deze regeling. Vanaf 2019 kunnen mantelzorgers en cliënten met een indicatie huishoudelijke ondersteuning wederom gebruikmaken van de dienstencheques, zoals we deze nu ook kennen. 

Wat is een dienstencheque

Een dienstencheque kost € 5,- per stuk. Hiervoor kan er één uur (extra) huishoudelijke ondersteuning worden ingekocht. Voor cliënten met een indicatie huishoudelijke ondersteuning (HO) zijn de dienstencheques aanvullend op de hulp die ze al krijgen vanuit deze indicatie. De hulp vanuit de dienstencheques is bedoeld voor werkzaamheden die niet onder het de indicatie HO vanuit de Wmo vallen. Een ‘grote’ schoonmaak is hier een voorbeeld van. De dienstencheques kunnen worden ingekocht bij de gecontracteerde zorgaanbieders.

Wijzigingen ten opzichte van 2018

In 2018 is er met betrekking tot de inzet van de dienstencheques weer een evaluatie uitgevoerd. Naar aanleiding hiervan is onder andere besloten dat in 2019 maximaal 26 dienstencheques per cliënt met een indicatie huishoudelijke ondersteuning kunnen worden ingekocht. Mantelzorgers kunnen in 2019 maximaal 52 dienstencheques inkopen. De cheques moeten wel worden ingezet bij de mantelzorger thuis.


Huishoudelijke hulp toelage – Wmo

Voor de jaren 2015 en 2016 is er van het rijk extra budget beschikbaar gesteld aan gemeenten voor de huishoudelijke hulp toelage (HHT). Vanaf 2017 is het budget voor de HHT regeling structureel gemaakt.  De HHT is aanvullend op de maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning. In dat kader hebben de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk en Zundert gezamenlijk de dienstencheque ontwikkeld.

De cliënten worden per brief geïnformeerd over de HHT 2019.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/dienstencheques-ook-in-2019-beschikbaar