17 november 2022

Op 9 november is de 'Netwerkbegroting 2023-2026' unaniem vastgesteld door de gemeenteraad. Het is een realistische begroting met plannen die er écht toe doen en die uitvoerbaar zijn.

Op de webpagina www.zundert.nl/begroting staat alle informatie over de begroting, het beleid van het Programma Zundert, en ziet u de begroting in één oogopslag weergegeven. 

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/dit-is-de-begroting-voor-2023