12 november 2021

Drie plannen voor ontwikkellocaties in Zundert worden naar de gemeenteraad gebracht. Op de plaats van de Maalderij in Klein Zundert komen vier rijwoningen en drie appartementen. In het dorpshart van Wernhout worden 24 nieuwe woningen gebouwd. Het gaat om de projecten het Tiendpad en Donkvoort. Het college van B&W is zeer te spreken over de komst van deze nieuwe woningen. En ook over de manier waarop de initiatiefnemers de omgeving hebben betrokken bij hun plannen.

De drie projecten zorgen voor welkom aanbod in de woningmarkt. Bovendien geven de projecten een kwaliteitsimpuls aan het dorpshart van Wernhout en de entree van Klein Zundert. Bij de drie projecten zijn de omgeving en belanghebbenden vooraf betrokken.

 

Initiatiefnemers vertellen over de omgevingsdialoog

Paul Schouwenaars en de gebroeders de Bakker van het project Tiendpad leggen uit: “Omdat we de mensen goed kennen, vinden we het ook belangrijk om ze mee te nemen in het proces. Zo hebben we allerlei kleine aanpassingen gedaan naar aanleiding van de gesprekken vooraf. Dit was ons eerste project samen met de gemeente. De gemeente heeft niet alleen maar de controleur uitgehangen, zij hebben ons daadwerkelijk geholpen in het verder brengen van het plan.”

David Castelijn van de projecten Maalderij en Donkvoort heeft vaker met dit bijltje gehakt. Ook hij is van mening dat een goede omgevingsdialoog het project uiteindelijk versnelt. “Het is belangrijk om aan de voorkant goed met omwonenden te praten, dan heb je er later alleen maar voordeel van. Mensen hebben vaak allerlei vragen en meningen over een project. Vooraf kun je nog dingen met elkaar afstemmen, verderop in het proces kan dat vaak niet meer.”

 

Van inspraak naar beginspraak

Naar verwachting gaat een nieuwe wet voor de fysieke leefomgeving, de omgevingswet, vanaf 1 juni 2022 in. Hierin neemt participatie met belanghebbenden een belangrijke plaats in.

Wethouder Patrick Kok is daarom blij om te zien dat projectontwikkelaars in Zundert niet alleen bezig zijn met de inspraak, maar ook met beginspraak: “De omgevingswet betekent een enorm verandering. We zijn nu al druk bezig ons voor te bereiden en te oefenen. Daarom geldt vanaf november dat initiatiefnemers, die bestemmingsplannen willen wijzigen voor hun plannen, op voorhand de omgeving meenemen. Dit kan door bijvoorbeeld een informatie avond te organiseren, een brief te sturen of het gesprek aan te gaan. Op korte termijn verschijnt hierover meer informatie via onze kanalen. Dat de nieuwe manier van werken voor deze projectontwikkelaars al een vanzelfsprekendheid is positief.

 

Vervolg van de woningprojecten.

Op 14 december worden de bestemmingsplannen ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. De verwachting is dat in de eerste helft van 2022 de werkzaamheden starten.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/drie-woningbouwprojecten-gaan-door-na-succesvolle-omgevingsdialoog