08 oktober 2021

Fijn wonen, ondernemen en recreëren in het buitengebied van gemeente Zundert, daaraan werken inwoners samen met partners en overheden in de pilot Vitaal Buitengebied. En deze pilot werpt haar vruchten af. Er lopen inmiddels ruim 250 initiatieven, waaronder dit van lokale boomkweker Marc Lodders, waarvoor het college van de gemeente Zundert heeft ingestemd dat het concept bestemmingsplan in procedure gebracht kan worden.  

Wat dit plan precies behelst? Boomkwekerij Lodders wil uitbreiden en heeft daarvoor ruimte op zijn terrein, maar door de lage ligging in het beekdal is men gaan denken aan een alternatief plan. Het idee ontstond om het volledige bedrijf te verplaatsen waardoor er duurzame ruimte ontstaat voor de boomkwekerij, maar ook het beekdal. Het hierop uitgewerkte plan omvat de afbraak van alle bedrijfsgebouwen op de huidige locatie aan de Oude Lentsebaan, de volledige sanering van de vab-locatie Lentsebaan 1 en het opnieuw oprichten van het bedrijf tegenover dit laatstgenoemde adres.

Op de huidige, te saneren, bedrijfslocatie ontstaat hierdoor ruimte om in aansluiting op de Schrobbenloop en Aa of Weerijs een natuurgebied te ontwikkelen gecombineerd met waterberging en een recreatief wandelpad als ommetje voor de kern Wernhout. Direct grenzend aan Wernhout worden 3 woningen toegevoegd die tezamen met het natuurgebied het dorp van een mooie afronding voorzien.

Dit duurzame alternatieve plan sluit goed aan op het innovatieve karakter van het bedrijf. Zo wordt er bij Lodders al jaren geïnvesteerd in het terugdringen van het watergebruik en zal de nieuwe locatie zo duurzaam en toekomstbestendig mogelijk gaan worden. Boomteelt is een belangrijke economische sector voor de regio dat door middel van dit teeltondersteunende plan ontwikkelingsruimte krijgt.

 

Denk niet te klein

Marc Lodders roept andere initiatiefnemers op om hun idee te delen en vooral niet te bekrompen te denken. Zijn idee begon alleen met de wens van een loods. “Schroom niet en vraag niet te klein” moedigt hij aan. “Het helpt ook om niet alleen voor jezelf te denken, maar ook voor een omgevingsstructuur te zorgen.”

In een interview vertelt Marc Lodders meer over zijn plannen en hoe hij hiertoe gekomen is.

 

Wat gebeurt er in de pilot Vitaal Buitengebied?

De inwoners van zeven gebieden in de gemeente Zundert delen hun wensen en ideeën voor het buitengebied. De zeven gebieden in de pilot zijn: De Eldert, Pannenhoef Oost, Aa of Weerijs, Oude Buisse Heide, Hulsdonk, Breedschot en Raamberg. Elk gebied heeft een gebiedsregisseur als aanspreekpunt. Kansrijke initiatieven van inwoners worden samen met de gebiedsregisseurs omgevormd tot gebiedsvisies en projectplannen.

 

Gebieden veiliger en leuker

Er zijn veel mooie initiatieven voor het buitengebied, die de komende tijd aangevuld worden op www.pilotvitaalbuitengebied.nl. Zo zijn er initiatieven die recreatie in het gebied veiliger en leuker moeten maken. Denk bijvoorbeeld aan ommetjes, bankjes en fietspaden. Ook is er veel behoefte aan alternatieve woonvormen, enkele initiatieven die hierop aansluiten zijn al in een vergevorderd stadium.

 

Goede ideeën Loket Buitengebied

Via het Loket Buitengebied kan iedereen contact opnemen om ideeën voor Vitaal Buitengebied voor te leggen, om plannen te bespreken en advies te ontvangen.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/duurzaam-initiatief-pilot-vitaal-buitengebied