24 oktober 2018

Tijdens een feestelijk ondertekeningsmoment op 23 oktober in het gemeentehuis, ondertekenden de eerste 8 statushouders hun participatieverklaring. De participatieverklaring vormt sinds oktober 2017 een vast onderdeel van het inburgeringsexamen in Nederland. Wethouder Zorg & Welzijn, Twan Zopfi, leden van de gemeenteraad en vertegenwoordigers van Stichting Welzijn Zundert woonden het moment bij. Later dit jaar rondt een tweede groep van 12 statushouders het traject af.

 

De participatieverklaring uitgelegd

“Met het tekenen van de participatieverklaring is de wens om in te burgeren uitgesproken en is de eerste aanzet gegeven. Het is aan statushouders en de Zundertenaren om er samen een succes van te maken,‘’ aldus wethouder Twan Zopfi.

Sinds 1 oktober 2017 is de participatieverklaring een vast onderdeel van het inburgeringsexamen in Nederland. Door de participatieverklaring te ondertekenen, verklaart de statushouder dat hij kennis heeft genomen van de Nederlandse waarden, deze respecteert en een bijdrage levert aan de samenleving. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. In de gemeente Zundert ligt de uitvoering hiervan bij Stichting Welzijn Zundert.

Voorafgaand aan de ondertekening biedt SWZ de Zundertse statushouders een programma aan. Dit begint met een kennismaking waarbij de participatieverklaring wordt toegelicht. In een workshop komen vervolgens de kernwaarden van de Nederlandse samenleving aan de orde: vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. De GGD geeft voorlichting over gezondheidszorg in Nederland. Het Werkplein Hart van West-Brabant informeert de mensen over het vinden van werk, over uitkeringen, en organiseert bedrijfsbezoeken in de regio. Tot slot is er aandacht voor het leven in onze democratische rechtstaat. De ondertekening van de verklaring op 23 oktober vormde de afsluiting van het traject.

 

Gemeenten vanaf 2020 verantwoordelijk voor inburgering

Aansluitend aan het feestelijk ondertekeningsmoment vond de vergadering van de gemeenteraad plaats. De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met het beleidsplan ‘Integratie in Zundert’. In 2020 krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid voor de inburgering. Met het beleidsplan treft de gemeente Zundert voorbereidingen op het nieuwe beleid. Taal is de sleutel tot integratie en participatie. Daarom zet de gemeente in op initiatieven zoals het taalcafé, taalmaatjes, en de voorlees express voor kinderen.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/eerste-8-statushouders-ondertekenen-hun-participatieverklaring