11 april 2019

In het najaar van 2018 startten de gemeenten Breda en Zundert met de aanleg van het fietspad Van Nassau tot Van Gogh: een fietspad over grondgebied van Breda én Zundert langs de beek Aa of Weerijs. Vanmiddag, donderdag 11 april, vond de officiële opening van dit fietspad plaats. Wethouder Paul de Beer (gemeente Breda) en wethouders Patrick Kok en Johan de Beer (gemeente Zundert) fietsten elkaar tegemoet op dit nieuwe fietspad en troffen elkaar op de locatie van de officiële opening: bij het bruggetje aan De Hofdreven in Rijsbergen. Diverse inwoners onder wie bestuursleden van de Stichting Fietspaden Netwerk Mark en Weerijs, voornaamste trekker van dit fietspad, fietsten mee.

In Breda start het fietspad op de kruising Weerijssingel – Vredenburchsingel. In Zundert vanaf de Bakkebrugstraat in Klein Zundert.

 

Verbinding stad en platteland

De wethouders onthulden samen met Adje Maes, bestuurslid van de Stichting Fietspaden Netwerk Mark en Weerijs, een bord met daarop: ‘Fiets van Nassau tot Van Gogh’. Deze bordjes komen, in kleiner formaat, langs het gehele fietspad. ‘Maar’, licht Zunderts wethouder Recreatie en Toerisme Johan de Beer toe, ‘deze bordjes zijn niet de enige bezienswaardigheden langs de route. Van Nassau tot Van Gogh is een uniek fietspad wat stad en platteland met elkaar verbindt. Het is zaak dit fietspad vanuit recreatief en educatief oogpunt zo interessant mogelijk te maken, daarom zijn wij nu met betrokkenen in gesprek over deze verdere invulling’. Adje Maes, bestuurslid van de Stichting Fietspaden Netwerk Mark en Weerijs, vult aan: ‘Het fietspad verruimt het toeristische aanbod van beide gemeenten en hun omgeving. Het biedt uitzicht over de prachtige natuur, aardbeienvelden, agrarische bedrijven en boomkwekerijen die de omgeving rijk is. Het fietspad is een stimulans voor een vitale stad en een vitaal buitengebied’.

 

Schoolvoorbeeld van een burgerinitiatief

Wethouder Ruimtelijke Ordening van de gemeente Zundert, Patrick Kok, is erg trots op het eindresultaat: ‘Beleidstechnisch is er altijd extra aandacht voor initiatieven uit de samenleving, Van Nassau tot Van Gogh is hier een schoolvoorbeeld van. Bij het ontwerp en de uitvoering zijn vele partijen betrokken, ik heb deze samenwerking als erg zinvol en erg prettig ervaren. We mogen trots zijn op het eindresultaat’.

Collega-wethouder Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Breda , Paul de Beer, onderstreept dit: ‘De aanleg van het fietspad is onderdeel van de totale uitvoering van de motie de Rith. Breda werkt hierin samen met bewoners om de recreatie en natuur hier versterken. Naast de aanleg van het fietspad zijn er bijvoorbeeld ook bomenrijen geplant en poelen aangelegd. Daarmee brengen we de cultuurhistorische waarden terug in het gebied ’. Bij het fietspad zijn, naast de gemeente Zundert en de gemeente Breda, betrokken: de Dorpsraad Rijsbergen, de Dorpsraad Buitengebied Zuid-West, het Waterschap Brabantse Delta, Koninklijke Wandelbond Nederland, Fietsersbond Breda, Routebureau West-Brabant, de Provincie Noord-Brabant, Landgoed Hofdreven, Landstad de Baronie en omwonenden.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/fietspad-van-nassau-tot-van-gogh-langs-de-aa-of-weerijs-geopend