20 december 2018

Gemeente Zundert heeft in de afgelopen periode belangrijke stappen gezet om zich bestuurlijk en ambtelijk te ontwikkelen naar een netwerkgemeente. Met deze Strategische Ontwikkelagenda wil gemeente Zundert laten zien dat zij op weg is om in 2019 de netwerkgemeente gerealiseerd te hebben en dat zij voldoende bestuurs- en slagkracht heeft voor de toekomst.

De wijze waarop Zundert de netwerkgemeente vormt geeft is uniek, omdat vanuit, en in, alle aspecten van de gemeente de doorontwikkeling plaatsvindt. De bestuurlijke en ambtelijke organisatie werken samen aan hetzelfde doel en hebben versterking aangebracht in: strategie, organisatiestructuur, versterking van vaardigheden en leiderschap van medewerkers, werkwijze (integraal), werkprocessen, en een hernieuwde missie en visie.

De Strategische Ontwikkelagenda bevat tevens de agenda van morgen met negen uitdagingen en de zes bestuursopdrachten. 

Klik hier om de Strategische Ontwikkelagenda te lezen. 

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/gemeente-presenteert-strategische-ontwikkelagenda