01 juni 2022

Vandaag, woensdag 1 juni, start het nieuwe college van B&W van de gemeente Zundert. Met het coalitieakkoord ‘Realistisch en Samen Vooruit’ gaan ONPL, CDA en D66 de komende vier jaar aan de slag.

Het nieuwe college van B&W wordt gevormd door: burgemeester Joyce Vermue, gemeentesecretaris Freek Compagne en vier wethouders: Ralph Bogers (ONPL), Ellie Kools-Hereijgers (ONPL), Judith Kuijpers (D66) en Twan Zopfi (CDA). Wethouders Kools-Hereijgers en Kuijpers gaan beiden parttime aan de slag. De portefeuilleverdeling is als volgt:

  • Ralph Bogers: Financiën, Wonen en Volkshuisvesting, Economie, Mobiliteit, Toerisme en Recreatie, Duurzaamheid.
  • Ellie Kools-Hereijgers: Ruimtelijke Ordening, Water, Openbare Werken, Openbaar Groen.
  • Judith Kuijpers: Onderwijs, Cultuur, Maatschappelijk Vastgoed, Afval.
  • Twan Zopfi: Sociaal Domein, Sport, HR-beleid/ personeel, Digitalisering.

Na het constituerend beraad van het college van B&W op 21 juni, maken we de definitieve portefeuilleverdeling bekend.

 

Coalitieakkoord 2022-2026 ‘Realistisch en Samen Vooruit’

ONPL, CDA en D66 gaan voor goed en stabiel beleid. De Zundertse kernwaarden ‘Groen, Gedreven, Gemeenschapszin’ vormen de basis voor de ambities in het coalitieakkoord voor de periode 2022-2026. Ze willen zorgen voor bestuurlijke stabiliteit en ook vernieuwing doorbrengen op een aantal thema’s, waaronder Dienstverlenend en Betrokken Zundert. “Hierin komt namelijk naar voren wat we belangrijk vinden aan de houding van bestuur en organisatie naar inwoners, ondernemers en organisaties bij alles wat we in de komende vier jaar willen gaan doen”, zo staat het in het coalitieakkoord. De andere ambities staan verwoord onder: Aantrekkelijk en Ondernemend Zundert; Sociaal en Vitaal Zundert; en Veilig en Weerbaar Zundert.

 

Coalitie legt de nadruk op drie  grote thema’s  

De coalitie heeft de raad uitgenodigd om samen te werken op drie thema’s. De thema’s zijn: dienstverlening; buitengebied; en tracékeuze zuidelijke verkeersontsluiting.

Op dinsdagavond 31 mei heeft de Raad ingestemd met dit voorstel, te weten ONPL, CDA en D66.

U leest hier het coalitieakkoord.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/gemeente-zundert-heeft-een-nieuw-college-van-bw