29 januari 2019

Gemeente Zundert is twee permanente trouwlocaties rijker: Jaiselings Royal Palace in Wernhout en   ’t Buyten Huys in Rijsbergen. In totaal beschikt de gemeente nu over zes vaste trouwlocaties, verspreid over de dorpen.

Zojuist heeft burgemeester Poppe-de Looff samen met vertegenwoordigers van Jaiselings Royal Palace en ‘t Buyten Huys de overeenkomsten hiervoor ondertekend. Namens Jaiselings Royal Palace heeft de heer Peeters zijn handtekening gezet. Namens ‘t Buyten Huys, ondertekende mevrouw Jochems de overeenkomst. “De twee locaties zijn als trouwlocatie niet nieuw. Er werd al eens een huwelijk gesloten. Ik ben verheugd dat wij deze twee bijzondere plekken kunnen toevoegen als vaste trouwlocatie in onze gemeente,” aldus burgemeester Poppe-de Looff.

Exploitant kunnen een verzoek indienen om aangewezen te worden als permanente trouwlocatie. Trouwlocaties fungeren voor de wet als ‘het huis van de gemeente’ en moeten openbaar toegankelijk zijn. Daarnaast beoordeelt de gemeente de locatie op criteria zoals brandveiligheid, toegankelijkheid, uitstraling en ambiance van de locatie. 

Zes trouwlocaties

Gemiddeld worden er in de gemeente Zundert jaarlijks 80 huwelijken gesloten. Gemeente Zundert beschikt over zes permanente trouwlocaties:

  • Trouwzaal in het gemeentehuis aan de Markt in Zundert (i.v.m. verbouwing tijdelijk buiten gebruik)
  • ’t Buyten Huys in Rijsbergen
  • Streekhistorisch museum De Weegreyse in Rijsbergen
  • Jaiselings Palace in Wernhout
  • Hoeve Klein Zundert
  • Annakapel in Zundert

Meer informatie vindt u op onze website, klik daarvoor op deze link.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/gemeente-zundert-is-twee-trouwlocaties-rijker