22 januari 2019

Wethouder Ruimtelijke Ordening, Patrick Kok, lanceert woensdag 23 januari het VAB-loket. Dit loket (www.zundert.nl/vab-loket) is het centrale punt waar inwoners en ondernemers terecht kunnen met vragen over de (dreigende) leegstand van boerderijen, schuren en stallen en de mogelijke oplossingen daarvoor. Naast informatie zit er een team van ambtenaren klaar. Zij geven integraal advies over de aanpak van deze zogenaamde Vrijkomende Agrarische Bebouwing, oftewel VAB. Het VAB-loket is één van de meerdere maatregelen die de gemeente Zundert onderneemt om agrarische leegstand aan te pakken.

Hoe werkt het VAB-loket?

Inwoners en ondernemers met vragen, ideeën of plannen rondom leeggekomen stallen, schuren en boerderijen kunnen contact opnemen met de gemeente via het VAB-loket. Samen wordt er gekeken naar de mogelijkheden, zoals het toekennen van nieuwe functies aan de leegstaande bebouwing. De gemeente probeert degene, die actief aan de slag gaan maximaal te faciliteren. “Het loket moet de rol van ‘wijkzuster van het buitengebied’ vervullen, met medewerkers die volledig op de hoogte zijn van o.a. wetgeving, duurzaamheid en andere thema’s. Op termijn wordt het loket uitgebreid naar een loket voor het gehele buitengebied”, aldus wethouder Kok.

Toenemende agrarische leegstand

In 2030 is de verwachting dat zo’n 23 hectare aan agrarische bebouwing leeg zal staan in de gemeente Zundert. De komende jaren zet de gemeente in op de leefbaarheid van het buitengebied. Naast het VAB-loket worden er meerdere maatregelen uitgewerkt, waaronder de pilot omgevingsvisie buitengebied Zundert.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/gemeente-zundert-lanceert-vab-loket