15 oktober 2020

ZUNDERT – Vandaag, 15 oktober, biedt het college van B&W de netwerkbegroting 2021-2024 aan de gemeenteraad aan. In deze begroting worden de plannen voor de grote Zundertse ambities voor de scholen, de sport en de openbare ruimte tot uitvoering gebracht. Het gaat om een investeringspakket van 32 miljoen, verspreid over vier jaar.

In het politiek akkoord van mei 2018 staan zes grote Zundertse ambities. De zogeheten bestuursopdrachten van de gemeente Zundert. Nu, tweeënhalf jaar later, staan we op het punt om de plannen van de bestuursopdrachten uit te voeren. En dat zie je terug in de netwerkbegroting 2021-2024.

In de begroting zit een investeringspakket van 32 miljoen, verspreid over 4 jaar:

  • Zundert investeert 10 miljoen euro in onderwijs, voor het IKC Zundert en Klein Zundert.
  • Er gaat 20 miljoen euro naar onderhoud in veiligheid en leefbaarheid in de openbare ruimte. Zoals het onderhoud van wegen, groen, riolering en openbare verlichting.  
  • Zundert investeert zo’n twee miljoen euro in de sportinfrastructuur. Zo houden we alle 14 sportaccommodaties in stand. Het gaat om onderhoud, vernieuwing, innovatie, kunstgras en duurzaamheid.

 

Ambitieus en realistisch

De netwerkbegroting 2021-2024 is met dit investeringspakket ambitieus én realistisch. Wethouder Financiën, Johan de Beer zegt hierover: “We hebben met de gemeenteraad afgesproken dat we niet besparen op onze Zundertse ambities. Het investeringspakket is wel zo ingericht dat het realistisch en haalbaar is. Vooral in deze tijden waarin de druk op gemeenten hoog is voor de financiering van de Wmo, de jeugdzorg, de participatie en de gevolgen van de coronacrisis. De uitvoering van de ambities moeten daarom realistisch zijn en passen in de tijd en capaciteit die we hebben”.

De gemeente heeft structureel bijna één miljoen euro extra begroot voor de financiering van de Wmo, participatie en de jeugdzorg. En het coronanoodfonds is in het leven geroepen. De stijging van de OZB is niet groter dan 2,5% tot 3%. De afvalstoffenheffing stijgt harder, omdat landelijk de kosten voor afvalverzameling en –verwerking flink zijn gestegen. Afhankelijk van de huishoudens stijgt de afvalstoffenheffing met 10 tot 20 euro per jaar.

 

Gemeenteraad is intensiever betrokken

De gemeenteraad is dit jaar intensiever betrokken bij het schrijven van de begroting. De algemene beschouwingen vonden al in het voorjaar plaats, in plaats van november wanneer de begroting er al ligt. De politieke partijen hebben in het voorjaar hun prioriteiten gepresenteerd. Dit vormde de basis voor de netwerkbegroting. Tijdens het Zomernota debat in augustus heeft het college van B&W tussentijds de begrotingsplannen getoetst bij de gemeenteraad. “Deze nieuwe samenwerking is heel goed bevallen. Het college van B&W heeft nog nooit zo’n heldere prioriteitenlijst gehad bij de start van het schrijven van de begroting. Nu ligt er een netwerkbegroting die het college met vertrouwen naar de raad stuurt,” aldus wethouder Johan de Beer.

Op dinsdag 10 november staat de netwerkbegroting 2021-2024 op de agenda van de gemeenteraad. De agenda vind je op de website van de gemeenteraad. De netwerkbegroting staat ook op de website van de gemeenteraad

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/gemeente-zundert-presenteert-begroting-2021-2024