15 juni 2020

De vergadering van De Ronde op woensdagavond 24 juni staat volledig in het teken van onderwijshuisvesting. Het gaat om vier onderwerpen:

 • uitbreiding IKC De Plaetse in Rijsbergen
 • voorstel locatie IKC in de kern Zundert
 • voorstel locatie IKC in Klein Zundert
 • uitwerking model innovatieve financiering

Voor ieder onderwerp is door het College van B&W een raadsvoorstel gemaakt. Deze raadsvoorstellen kunt u vinden op de website: zundert.notubiz.nl.

Tijdens de Ronde op 24 juni brengen de politieke fracties hun adviezen uit. Op basis van die adviezen neemt de gemeenteraad op 7 juli een besluit over de vier onderwerpen.

 

De raad vergadert digitaal

Vanwege de coronamaatregelen vinden de vergaderingen niet plaats in de raadzaal. De raads- en burgerleden nemen vanuit huis digitaal deel aan de vergadering.

De burgemeester (voorzitter) en de griffier leiden de vergaderingen vanuit de raadszaal. U kunt de vergaderingen volgen via zundert.notubiz.nl

 

Laat uw mening horen

Digitaal vergaderen of niet, de gemeenteraad wil graag uw mening horen. Onderwijshuisvesting is een heel belangrijk onderwerp voor Zundert en de gemeente zoekt daarom actief contact met u! Er zijn twee manieren om uw mening te laten horen:

 

 1. U krijgt de mogelijkheid om tijdens de vergadering gebruik te maken van de bestaande inspraakmogelijkheid. Tijdens De Ronde van 24 juni zijn de burgemeester (voorzitter) en de griffier in de raadzaal aanwezig en kunt u ter plaatse komen inspreken.
   
 2. Beter is het om de gemeenteraad voorafgaand te laten weten wat u van de vier onderwerpen vindt. Zodat de raads- en burgerleden uw mening kunnen meenemen in hun adviezen. U kunt dit als volgt doen:
 • Schrijf de belangrijkste punten op. Gebruik maximaal 1 A4. Stuur dat uiterlijk 19 juni naar de griffie via griffie@zundert.nl. De griffie stuurt uw stukken door naar raads- en burgerleden.
 • Maak een kort filmpje met uw telefoon of iPad (max. 2 minuten) en stuur dat naar griffie@zundert.nl
 • Volg de sociale media, zoals de facebookpagina van de gemeenteraad en deel de berichten met uw familie, vrienden en kennissen.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/gemeenteraad-debatteert-over-de-onderwijshuisvesting-op-24-juni-u-kunt-uw-mening-laten-horen