23 juni 2021

Hoe ziet Zundert er over 30 jaar uit? Wat zijn de mooiste, favoriete, verborgen, plekjes in Zundert? De gemeente vraagt in de maanden juni en juli haar inwoners, organisaties en ondernemers mee te denken over de toekomst van de Zundertse leefomgeving. De uitkomsten neemt de gemeente mee in de Omgevingsvisie. Deze visie beschrijft de fysieke leefomgeving van Zundert voor de lange termijn. Meedenken kan via de enquête op www.samenzundert.nl en de fotowedstrijd ‘een Zundert in een lijstje’.

In de omgevingsvisie spelen veel onderwerpen een rol. De grote ruimtelijke uitdagingen staan hierin beschreven. Denk aan wonen, spelen, leren, werken en ontspannen in Zundert. Maar ook aan: de natuur, het water en de ontwikkeling van het buitengebied en aan mogelijkheden om groene energie te winnen en de bereikbaarheid. Aan de hand van deze visie toetsen en beoordelen we initiatieven van inwoners. De omgevingsvisie komt in plaats van de structuurvisie en andere ruimtelijke beleidsplannen.

 

Denk met ons mee

We betrekken onze inwoners actief bij het opstellen van de omgevingsvisie. Ook de mening van jongeren in Zundert is hierin belangrijk. Daarom haalt de gemeente tot de schoolvakantie toekomstbeelden en ideeën op. Deze worden gebruikt om toekomstige ontwikkelingen en behoeftes in kaart te brengen en vormen zo het vertrekpunt voor de Omgevingsvisie. Inwoners kunnen op 2 manieren meedoen. Onder de deelnemers worden leuke prijzen verloot.

  • De fotowedstrijd ‘een Zundert in een lijstje’;

Inwoners kunnen tot 23 juli een foto toesturen van hun mooiste, favoriete, onbekende, beruchtste plekje in de gemeente. Het plekje wordt in een lijstje gezet. Dit lijstje wordt huis aan huis verspreid, maar kan ook digitaal verstuurd worden. Uiteindelijk vormen alle foto’s een mooie verzameling van plekken, die de aandacht vragen.

In de vragenlijst komen allerlei thema’s aan bod die belangrijk zijn voor de fysieke leefomgeving. Ook stellen we vragen voor een bepaald gebied, zoals de vijf dorpen, het buitengebied en bedrijfsterreinen. De vragenlijst kan ingevuld worden tot 23 juli.

 

Meer informatie is te vinden op Samen Zundert

Dit digitaal platform biedt inwoners en organisaties de mogelijkheid om in een vroeg stadium mee te denken of doen met plannen en ideeën. Zo zijn er onder andere mogelijkheden om te reageren, te stemmen of een voorkeur kenbaar te maken. Na registratie kan je als inwoner snel en makkelijk reageren op projecten en plannen. Zo ook de omgevingsvisie.

 

In oktober verschijnt het concept omgevingsvisie

Dit concept wordt geschreven aan de hand van de resultaten van de vragenlijst, fotowedstrijd. Ook gesprekken met organisaties en bestaande beleidsplannen worden meegenomen in de visie. Op het concept omgevingsvisie kan gereageerd worden. In oktober volgt hier meer informatie over. De gemeenteraad stelt in het eerste kwartaal van 2022 de omgevingsvisie vast.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/inwoners-praten-mee-over-de-omgeving-van-zundert