04 september 2020

Hoe ziet de Zundertse bevolking er in de toekomst uit en welke woningen horen daarbij? Daarover gaan we met inwoners graag in gesprek tijdens twee bijeenkomsten over de woonvisie van de gemeente Zundert. De eerste bijeenkomst is op donderdag 10 september in de Koutershof, Koutershof4 in Rijsbergen, om 19.00 uur. De tweede bijeenkomst vindt plaats bij De Tijd Antwerpseweg 24 in Rijsbergen en is op donderdag 8 oktober om 19.00.

 

Tijdens de eerste bijeenkomst delen we de belangrijkste uitkomsten van het woononderzoek. Dit onderzoek is uitgevoerd door STEC, in samenwerking met de gemeente en Thuisvester. De uitkomsten gaan we verbinden aan thema’s zoals vitale kernen, bestaande woningvoorraad, nieuwbouwplanning, langer thuis wonen, verduurzaming en initiatieven van inwoners. We halen input op voor de woonvisie van onze inwoners en onze partners, zoals zorgpartners, makelaars en projectontwikkelaars.

 

Tijdens de tweede bijeenkomst presenteren we het concept van de nieuwe woonvisie, waarin we zoveel mogelijk de inbreng van inwoners en partners hebben verwerkt. Er is dan alle mogelijkheid om te reageren op de concept woonvisie.

 

Praat u mee?

Geef u dan van te voren op. Dit omdat we een maximaal aantal plaatsen hebben vanwege de coronamaatregelen. Dit kan door te mailen naar: gemeente@zundert.nl onder vermelding van bijeenkomst woonvisie.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/inwonersbijeenkomst-voor-nieuwe-woonvisie