07 april 2021

Het college van B&W heeft op 6 april het voorontwerpbestemmingsplan ‘Weidepracht fase 2 in Klein Zundert’ vrijgegeven voor inspraak. Dit betekent dat er een nieuwe stap is gezet in de realisatie van 35 nieuwe woningen in Klein Zundert.

De initiatiefnemer, Somnium Real Estate, heeft een uitgebreid dialoog gevoerd met de omgeving. Ondanks de coronamaatregelen was er veel animo van omwonenden om mee te praten over het plan. Hun input is waar mogelijk verwerkt in het plan. Aanpassingen zijn onder andere minder woningen, diversiteit in hoogte, een achterpad langs bestaande woningen en de verplaatsing van een speelvoorziening.

Het college van B&W vindt het belangrijk en noodzakelijk dat omwonenden in dit stadium al betrokken zijn bij het maken van het plan:  “Tijdens het ontwerpen van een woningbouwplan staat de dialoog met omwonenden centraal. Het gaat immers om hun directe leefomgeving en het is daarom belangrijk om al in een vroeg stadium hun ideeën te horen,” aldus wethouder ruimtelijke ordening, Patrick Kok. 

Het plan dat er nu ligt, het voorontwerpbestemmingsplan, wordt op 15 april voor zes weken ter inzage gelegd voor verdere inspraak.

Het plan voorziet in 35 woningen

Dit zijn woningen voor diverse doelgroepen waaronder starters en senioren. Van de woningen valt 25% in de sociale categorie waarvan weer een deel sociale huur is. Het plan vormt een mooie afronding van de dorpskern Klein Zundert en het voorziet in de hoge vraag naar starterswoningen en woningen voor senioren.  

Onderdeel van het brede woningbouwplan

Dit nieuwbouwproject is onderdeel van het brede woningbouwplan in de gemeente Zundert. In totaal zijn er 19 woningbouwprojecten, goed voor 480 woningen, verspreid over alle kernen. Te weten: Achtmaal, Klein Zundert, Rijsbergen, Wernhout en Zundert. Bekijk de infographic woningbouw voor het totale overzicht.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/klein-zundert-wordt-uitgebreid-met-35-woningen