16 september 2021

Levendige dorpskernen met genoeg woningen. Een florerende boomteelt en zacht fruit sector, waar innovatie voorop staat. En genieten van waardevolle natuurgebieden. Dit zijn een aantal speerpunten in de omgevingsvisie van de gemeente Zundert.  Op woensdag 22 september van 17.00-20.00, in de Trouwzaal van het raadhuis, kunnen inwoners van Zundert meepraten over de toekomst van Zundert. Dan presenteert de gemeente namelijk de hoofdlijnen van de omgevingsvisie en vitaal buitengebied op de markt Zundert Floreert. Geïnteresseerden kunnen in de avond inlopen.

 

Omgevingsvisie is voor de inwoners van Zundert

De Omgevingsvisie wordt een kompas. Hierin komt te staan wat we belangrijk vinden in de fysieke leefomgeving. En welke keuzes we maken voor onderwerpen zoals wonen, werken, recreëren, landschap, natuur en nog veel meer. Wanneer de gemeenteraad de omgevingsvisie vaststelt, worden nieuwe plannen en projecten vergeleken met wat er in de omgevingsvisie staat. Dit kunnen plannen zijn van de gemeente zelf, van ondernemers en van de inwoner. De omgevingsvisie is dus ook voor de inwoners van Zundert van groot belang.

 

Omgevingsvisie samen met inwoners opgesteld

Voor de zomer hebben we aan inwoners, ondernemers en verenigingen gevraagd wat zij belangrijk vinden voor de leefomgeving van Zundert. Hoe moet Zundert er over 20 jaar uitzien? Wat zijn de mooie en lelijke plekken. Via gesprekken, een enquête, fotowedstrijd en een fietstocht hebben we veel reacties ontvangen. Op basis van deze reacties en bestaand gemeentelijk beleid zijn de hoofdlijnen voor de omgevingsvisie geschreven.

 

Ook de pilot Vitaal Buitengebied geeft inbreng voor de omgevingsvisie

Om het wonen, ondernemen en recreëren aantrekkelijk te houden in het buitengebied worden oplossingen bedacht. Op dit moment werken bewoners, ondernemers, overheden partners aan zeven gebiedsvisies. Een afvaardiging vanuit de pilot zal op de markt aanwezig zijn. Zij geven graag antwoord op wat is opgehaald en hoe dit straks vertaald gaat worden naar de omgevingsvisie. De gebiedsvisies worden nog inhoudelijk besproken in de gemeenteraad op 22 en 29 september en met betrokkenen. Meer informatie over de pilot is te vinden op de website pilot Vitaal Buitengebied.

 

Zo ziet het proces eruit

Tijdens de markt kunnen geïnteresseerden aangeven of ze het met de hoofdpunten eens zijn. Daarna gaan we de omgevingsvisie verder schrijven. In december bespreekt de gemeenteraad de omgevingsvisie. Daarna kan er nog gereageerd worden via een zienswijze. In het tweede kwartaal van 2022 stelt de gemeenteraad vervolgens de omgevingsvisie vast.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/kom-naar-de-markt-zundert-floreert-hoe-ziet-zundert-er-in-de-toekomst-uit