24 september 2021

Tot vrijdag 1 oktober hebben inwoners de kans om mee te praten over de toekomst van Zundert. Tot die datum kunnen ze reageren op de hoofdlijnen uit de omgevingsvisie. De visie die vertelt hoe Zundert er over 20 jaar uit moet komen zien. Ook kunnen inwoners, die dat nog niet hebben gedaan, de enquête invullen. De gemeente hecht veel waarde aan deze meningen. Want niet alleen de gemeente heeft met de omgevingsvisie te maken. De omgevingsvisie is ook voor inwoners, die in de toekomst van plan zijn om iets te veranderen in hun leefomgeving.

 

Hoofdpunten uit de omgevingsvisie

Levendige dorpskernen met genoeg woningen. Een florerende boomteelt en zacht fruit sector, waar innovatie voorop staat. En genieten van waardevolle natuurgebieden. Per dorpskern is een kaart gemaakt met daarop de belangrijkste punten. Ook voor het buitengebied en de bedrijventerreinen is dit gedaan.

Deze zijn gepresenteerd op een informatiemarkt, woensdag 22 september. De presentaties zijn terug te lezen op Samen Zundert. Hier kan ook een reactie achtergelaten worden.

 

Enquête om tot de omgevingsvisie te komen

De hoofdpunten komen voort uit bestaand beleid en uit de reacties van enquête, fotowedstrijd en een fietstocht. Deze activiteiten vonden in het voorjaar plaats. Omdat de hoofdpunten van de omgevingsvisie werden gepresenteerd, is er nu een laatste kans om de enquête in te vullen.

 

Vervolg

Na 1 oktober gaan we de omgevingsvisie verder schrijven. In december bespreekt de gemeenteraad de omgevingsvisie. Daarna kan er nog gereageerd worden via een zienswijze. In het tweede kwartaal van 2022 stelt de gemeenteraad vervolgens de omgevingsvisie vast.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/laatste-kans-ideeen-aan-te-dragen-voor-omgevingsvisie-zundert