09 juni 2020

Het Lokaal Sportakkoord gemeente Zundert is een feit. Dit Sportakkoord is tot stand gekomen met hulp van een sportinformateur en tal van sport- en beweegaanbieders, onderwijs, kinderopvang, zorg- en welzijnsorganisaties en de gemeente. De ideeën, ervaringen en ambities van deze partijen hebben geleid tot concrete initiatieven die samen het Lokaal Sportakkoord gemeente Zundert vormen.

 

Wat vooraf ging

In 2019 heeft de gemeente Zundert besloten aan de slag te gaan met het lokale sportakkoord. Met het nationale sportakkoord als inspiratiebron was de gemeente nieuwsgierig naar de lokale doorvertaling. Waar ligt in de gemeente Zundert de energie?

Het doel van het nationale sportakkoord is dat iedereen nu en in de toekomst zonder belemmeringen in een veilige en gezonde omgeving plezier in sport heeft. In Zundert is in een aantal werksessies is onder leiding van de sportinformateur toegewerkt naar het akkoord wat deze week is vastgesteld.

 

Wethouder Twan Zopfi vertelt: “Ik ben trots op de partijen en organisaties die aan het opstellen van het Sportakkoord hebben meegewerkt. Het samenspel tussen deze organisaties heeft mooie concrete initiatieven voortgebracht. Initiatieven waar je blij van wordt en direct mee aan de slag wil. Mijn complimenten voor alle betrokken partijen!”

 

Initiatieven

Er zijn diverse initiatieven bedacht die enerzijds zijn geclusterd onder het thema samen met plezier bewegen. Voorbeelden zijn: Samen bewegen voor jong en oud, introductie van mini-buurtsportcoaches, een beweegevent voor het voortgezet onderwijs, voetbalvormen voor oudere deelnemers, zwemmen voor mensen met een zorgindicatie en sporten en bewegen met statushouders. Anderzijds zijn er initiatieven bedacht in een cluster Samen sterker in beweging. Voorbeelden daarvan zijn: een sportcafé, hardlopen in de spotlights en een pilot gezonde(re) sportkantine.

 

Hoe verder?

De uitvoering van de initiatieven is in handen van de betrokken partijen. Ieder initiatief kent een uitvoerend team dat bestaat uit een aanvoerder en spelers. Sommige initiatieven vragen weinig voorbereiding andere wat meer.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/lokaal-sportakkoord-van-gemeente-zundert-zorgt-voor-nieuwe-sportinitiatieven