22 april 2021

Veel gemeenten in West-Brabant – waaronder Zundert – gaan hun bermen en sloten op een andere manier maaien. Dit gebeurt in een samenwerking tussen 13 West-Brabantse gemeenten, waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en het Bijenlandschap. De belangrijkste aanleiding is dat alle deelnemers ecologisch en bijvriendelijk willen maaien. Zo helpen we de natuur een handje in het kader van de wet Natuurbescherming (2017).

 

Goed voor dier en mens

De grootste verandering is dat de bermen en sloten minder worden gemaaid. Door onze natuur en het leefgebied van verschillende insecten te beschermen, verbeteren we de biodiversiteit in het gebied. Zo kan bijvoorbeeld de natuurlijke vijand van de eikenprocessierups weer terugkomen. Deze nieuwe manier van maaien is dus goed voor dier én mens. Het is niet toegestaan om zelf de bermen en sloten te gaan maaien. Hiermee wordt het leefgebied van de insecten en andere dieren verstoord.

 

Robuust en veerkrachtig systeem

Rene Lazeroms, Bijenambassadeur van het Bijenlandschap West-Brabant, vertelt meer over het belang van dit project: ”De kracht van het Bijenlandschap is om samen verbinding te maken voor de bijen. Daarom is dit een erg bijzonder project. Wat wegen zijn voor mensen, zijn bermen voor bijen. De bloeiende en ruigere bermen bieden voedsel en nestelgelegenheid voor bijen, hommels en andere insecten. Het enorme netwerk van wegbermen verbindt de leefgebieden van de bijen en bestuivers. Zo ontstaat er een robuust en veerkrachtig systeem dat bijen in staat stelt om tegenvallers op te vangen.

 

Biodiversiteit in West-Brabant

Ook Kees de Jong, bestuurder van waterschap Brabantse Delta, is enthousiast over de samenwerking: “Samen met de partners werken we aan duurzaam beheer van onze sloten en wegbermen, met oog voor de natuur en de biodiversiteit. Samen zorgen we voor meer biodiversiteit in West-Brabant.

Kijk voor meer informatie op de website van waterschap Brabantse Delta of bel 076 564 10 00.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/minder-maaien-meer-biodiversiteit