23 juli 2021

Een groep van 4 veteranen heeft het initiatief opgepakt om een nieuwe stichting of vereniging op te richten. Dit met als doel om de Zundertse veteranen te verbinden. Dit willen ze doen door activiteiten te organiseren en  gezamenlijk aanwezig te zijn bij lokale plechtigheden en herdenkingen, zoals de dodenherdenking. Dit laat Sjaak Duine, zelf oud-gediende en namens een vertegenwoordiging van Zundertse veteranen weten.

 

De gemeente Zundert telt ongeveer 82 veteranen.

Zij hebben zich ingezet voor vrede en vrijheid tijdens verschillende missies over de hele wereld. Burgemeester Vermue:’ Ik heb een grote waardering en respect voor onze veteranen. Zij voeren onder bijzondere omstandigheden hun werk op professionele wijze uit. De gemeente ondersteunt het initiatief dan ook van harte.´

 

Jaarlijkse bijeenkomst

Al ruim 10 jaar organiseert de gemeente een bijeenkomst waar veteranen elkaar kunnen ontmoeten en waar ze in het zonnetje worden gezet. Deze ontvangsten konden in 2020 en 2021 niet doorgaan. De burgemeester heeft in een brief aan al de veteranen haar erkenning en waardering uitgesproken voor hun inzet voor vrede en vrijheid.

 

Nederlandse veteranendag

Nederland telt ruim 110.000 veteranen – jong en oud, man en vrouw – die zich hebben ingezet in dienst van de vrede. Als eerbetoon aan de veteranen organiseert het ‘Nationaal Comité Veteranendag’ al ruim 15 jaar iedere laatste zaterdag in juni de Nederlandse Veteranendag in Den Haag. Van Tweede Wereldoorlog-veteranen tot en met militairen ingezet bij de vredesmissies van nu.

 

Bent u geïnteresseerd?

Neemt u dan contact op met Sjaak Duine via email sduine@kpnplanet.nl of via telefoon 06-53356742. Bij voldoende belangstelling wordt de organisatie opgezet.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/mogelijk-nieuwe-zundertse-organisatie-voor-veteranen