08 februari 2019

Mertens Bouwmij gaat negen nieuwe woningen bouwen aan de Wernhoutseweg 120-122 in Wernhout. Dat maakt het College van B&W vandaag bekend. Op de plaats van twee leegstaande gebouwen worden vijf appartementen en vier grondgebonden woningen gebouwd. De herontwikkeling maakt onderdeel uit van een kwaliteitsimpuls van de Wernhoutse dorpskern.

Kwaliteitsverbetering

De bouw van de woningen gaat gepaard met de herinrichting van het braakliggende terrein naast basisschool Sint Jozef aan de Diepstraat. Hier komen openbare parkeerplaatsen en er wordt een nieuwe groenstrook aangelegd. “Niet alleen de kern Wernhout profiteert hiervan. Ook de woon- en leefkwaliteit van de bewoners eromheen wordt verbeterd,” zegt wethouder Ruimtelijke Ordening Patrick Kok.

Initiatiefnemer Jac Mertens van Mertens Bouwmij geeft aan: “We zijn blij dat we dit bouwplan in het centrum van Wernhout nu kunnen gaan realiseren. Zo dragen wij ons steentje bij aan de vernieuwing van de Wernhoutse dorpskern en het aanzicht hiervan.”

Kloppend dorpshart

De nieuwbouw maakt deel uit van een reeks initiatieven die het dorpshart van Wernhout weer harder laten kloppen. Al eerder is de supermarkt aangekondigd. Tevens heeft restaurant/cafetaria De Bolle Buiken XXL het voornemen om de horeca verder uit te breiden en enkele appartementen te bouwen.

Vervolgstappen

De juridisch-planologische procedure wordt opgestart. De berichtgeving hierover verschijnt binnenkort in de Zundertse Bode en op de website van de gemeente Zundert.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/negen-nieuwe-woningen-in-het-dorpshart-van-wernhout