20 december 2018

Firma Krinkels B.V. start op 1 januari 2019 als aannemer voor het onderhoud van de vijf gemeentelijke sportparken. Dit is het resultaat van een aanbestedingstraject. Het beoordelingsteam, bestaande uit vertegenwoordigers van zowel de sportverenigingen als de gemeente, heeft unaniem gekozen voor Krinkels B.V. als nieuwe aannemer.

Met het bekendmaken van de nieuwe aannemer is de laatste stap gezet in het aanbestedingstraject wat net na de zomer is gestart. Uitgangspunt bij de aanbesteding was het gunnen op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). De EMVI is vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding met de nadruk op kwaliteit. Tijdens het traject werden alle inschrijvingen beoordeeld door een beoordelingsteam. Dit team bestond uit 3 gemandateerde vertegenwoordigers vanuit de sportverenigingen en 3 afgevaardigden vanuit de gemeente.

Krinkels B.V. gaat de komende twee jaar het onderhoud verzorgen. Er is mogelijkheid tot verlenging.

Over de sportparken

De vijf gemeentelijke sportparken betreft: sportpark Achtmaal, sportpark Akkermolen, sportpark De Laguiten, sportpark De Wildert en sportpark Wernhout.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuwe-aannemer-voor-onderhoud-van-de-vijf-sportparken