12 december 2018

Dit is een gezamenlijk bericht van de gemeente Zundert, Thuisvester en de Huurdersvereniging Zundert.

Gemeente Zundert, Huurdersvereniging Zundert en Thuisvester hebben op 12 december de jaarlijkse prestatieafspraken ondertekend. Deze gezamenlijke afspraken gaan bijdragen aan goed wonen in duurzame woningen in fijne wijken.

 

De ondertekenaars vinden het van groot belang dat er voldoende betaalbare woningen zijn voor de inwoners. Thuisvester gaat daarom door met het beschikbaar houden van extra sociale huurwoningen. De afgelopen jaren zijn er 24 woningen extra aan de voorraad toegevoegd. De komende jaren komen er daar nog ongeveer 26 bij. Hierdoor worden de wachttijden voor een sociale huurwoning korter en de druk op de goedkope voorraad minder groot. Tevens zijn er afspraken gemaakt over het bevorderen van energiezuinig wonen.

 

Duurzaam wonen

Duurzaam bouwen, bewustwording bij bewoners en het benutten van ‘groene’ energie zijn belangrijke onderwerpen voor alle drie de partijen. Bij het bouwen en onderhouden van woningen wordt daarom veel aandacht besteed aan duurzaamheid en aan de mogelijkheden van alternatieve groene energiebronnen zoals zonnepanelen.

 


Verbeter de buurt’ App ondersteunt de inwoners

De gemeente heeft de ‘Verbeter je buurt’ app geopend, waar bewoners allerlei problemen in hun directe woonomgeving kunnen melden. Alle drie de partijen gaan zich inzetten voor de aanpak en het oplossen van zaken als overlast, vervuiling en sociale veiligheid. Buurtbemiddeling kan daarbij een belangrijke rol spelen. De ondertekenaars vinden dat samenwerking bij buurtbemiddeling en schuldhulpverlening veel positieve effecten kan hebben bij het ondersteunen van de inwoners. Daarom gaan ze hiermee samen aan de slag.

 

Woonvisie Zundert 2.0

De jaarafspraken passen binnen de lange termijnafspraken voor 2020 en de Woonvisie Zundert 2.0. Na de jaarlijkse evaluatie worden de bevindingen meegenomen in de afspraken voor het volgende jaar. Met deze afspraken en werkwijze voldoen de gemeente, de corporatie en de huurdersvereniging aan de eisen die de Woningwet hieraan stelt. 

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuwe-afspraken-voor-een-beter-woonklimaat-in-zundert