30 juli 2021

Het dorpshart van Wernhout krijgt een verdere opwaardering. Na de komst van de supermarkt en nieuwbouwwoningen staan er nieuwe ontwikkelingen op stapel. Namelijk twee nieuwbouw projecten met vooral starterswoningen.  Dinsdag 27 juli heeft het college van B&W besloten om 2 projecten, samen goed voor 24 woningen, ter inzage te leggen en in procedure te brengen. Het gaat om de projecten Donkvoort en het Tiendpad.

 

Donkvoort

Naast de kerk en aan de rand van de bebouwde kom ligt de locatie Wernhoutseweg 139 en 147. De initiatiefnemer wil 9 rijwoningen en 3 appartementen voor starters realiseren. Door de bouw van deze woningen wordt het braakliggende terrein ingevuld en wordt de rand van het dorp verbonden met de dorpskern. Bovendien zorgt de nieuwbouw samen met de inrichting van de openbare ruimte voor een aansluiting met de kerk. Hierdoor komt er een mooie entree vanuit de zuidkant van het dorp. Het plan ligt vanaf 3 augustus ter inzage.

 

Tiendpad

Het Tiendpad is een van de dwarswegen, gelegen aan de twee grote wegen die door Wernhout gaan, Wernhoutseweg en de Grote Heistraat. Op deze plek staan nu een dubbele loods en twee woningen. Deze gebouwen worden gesloopt. Ervoor in de plaats komen 12 woningen voor zowel starters als senioren.

Uit de reacties van de omgevingsdialoog komen voornamelijk positieve geluiden. Ook wordt gevraagd om zo snel mogelijk te beginnen. Het ontwerpbestemmingsplan ligt ook hier vanaf 3 augustus ter inzage.

 

Projecten voor en door Zundertenaren

De initiatiefnemers zijn allen geboren en getogen in Zundert. Zo is David Castelijn van het project Donkvoort geen onbekende. Hij is al bij menig nieuwbouwproject in Zundert betrokken geweest. “Het project Donkvoort zorgt niet alleen voor betaalbare woningen, maar maakt het dorp ook mooier. Als je de ene kant opkijkt woon je midden in het dorp, kijk je de andere kant op dan woon je midden in een natuurgebied. Wie wil daar nou niet wonen?”

 

Aannemer Jacques Schouwenaars heeft lang zelf in het Tiendpad gewoond. Zijn oom de architect en jeugdvriend en mede-initiatiefnemer Frank de Bakker zijn ook geen onbekende. “Voor mij maakt dat de cirkel rond” aldus Jacques Schouwenaar. “Wij kennen letterlijk elke stoeptegel in Wernhout, en het doet wel wat om zo’n project te mogen bouwen in mijn eigen dorp”

 

De projecten betekenen een nieuwe kwaliteitsimpuls voor het dorp

En dat is goed nieuws vindt een tevreden college. “De woningopgave in onze gemeente en in heel Nederland blijft onverminderd groot. Deze projecten geven nieuwe kopers op de woningmarkt kans op een mooi thuis. Niet alleen wij zijn blij met deze ontwikkelingen. Ook de inwoners gaven positieve reacties tijdens een omgevingsdialoog die is gevoerd. ” Aldus wethouder Kok.

 

Beide projecten liggen vanaf 3 augustus ter inzage

Vanwege de zomervakantie liggen de plannen 7 weken in plaats van 6 weken ter inzage op het raadhuis.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuwe-ontwikkelingen-in-dorpshart-van-wernhout