06 april 2021

Zorgaanbieders moeten, in deze uitzonderlijke tijden, de mogelijkheid hebben om het coronavirus maximaal te controleren, kwetsbare mensen te beschermen, en goede zorg en ondersteuning te geven aan mensen. Daarom hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de rijksoverheid afspraken gemaakt over het bieden van financiële zekerheid en ruimte aan deze zorgaanbieders en hun partners. Eén van de afspraken gaat over het vergoeden van de meerkosten die zij maken om aan de RIVM-richtlijnen te voldoen.

 

9 gemeenten hebben een subsidieregeling voor deze meerkosten

De afspraken over de meerkosten staan in de ‘Nadere regel Meerkosten Wmo en Jeugd'. Dit is een subsidieregeling die is vastgesteld door negen gemeenten uit West-Brabant West: Bergen-op-Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Woensdrecht, Steenbergen en Zundert. De subsidieregeling bevat de (aanvullende) spelregels en voorwaarden van de gemeenten voor de vergoeding van de meerkosten.

 

Voor wie is deze subsidieregeling?

De subsidieregeling is voor zorgaanbieders en partners die zorg/ondersteuning leveren in de regio West-Brabant West. Zorgaanbieders kunnen via deze subsidieregeling in aanmerking komen voor een vergoeding van hun meerkosten, indien zij tussen maart 2020 en december 2020 meerkosten hebben gemaakt.

 

Waar vind ik de subsidieregeling?

Gecontracteerde aanbieders voor de Wmo en Jeugd ontvingen op 30 maart een bericht met daarin het aanvraagformulier 'Meerkosten Corona WBW'. Hierin staat onder andere welke kosten voor vergoeding in aanmerking komen en hoe aanbieders een aanvraag indienen. Gecontracteerde aanbieders die het aanvraagformulier nog niet hebben ontvangen, kunnen deze opvragen via meerkostencoronazorg@roosendaal.nl. Aanvragen moeten voor 15 mei 2021 zijn ingeleverd.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuwe-subsidie-voor-meerkosten-in-de-wmo-en-jeugd