19 november 2021

Het college van B&W verleent in principe, en onder voorwaarden, medewerking aan een plan voor de Klein Zundertseweg. Het plan is om hier 13 appartementen, 1 parkeerkelder en 1 commerciële ruimte te realiseren. Binnenkort kan de omgevingsdialoog van start, als een aantal voorbereidende zaken zijn gedaan. Deze wordt uitgevoerd zoals vastgesteld in de gemeentelijke participatieleidraad.

Het voornemen is om de bestaande bebouwing te slopen en een nieuw gebouw op te richten met maximaal 3 verdiepingen. Het plan draagt bij aan de (stijgende) vraag naar appartementen, zowel voor senioren als starters. Het plan voegt 13 appartementen toe aan de kern van Klein Zundert, waaronder middeldure.  Een winkelruimte blijft behouden.

 

Het college is enthousiast. “Met dit plan en de plannen voor de Maalderij en Weidepracht 2 wordt een mooi gemêleerd en gebalanceerd woningbouwprogramma voor Klein Zundert gerealiseerd, van sociale huur, starters- en seniorenwoningen, 2/1 kappers en vrijstaand, en van goedkoop tot duur”, aldus wethouder Patrick Kok.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuwe-woningen-in-het-hart-van-klein-zundert