12 mei 2022

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geĆÆnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiĆ«le besluitenlijst van het college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl.

Op dinsdag 10 mei heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen:

  • Stemt in met een structurele uitbreiding van het aantal fte jeugdprofessionals van 0,5 fte naar een totaal van 6,7 fte;
  • Legt het ontwerp wijzigingsplan Spanjaardsdreef 5 in Wernhout ter inzage;
  • Stelt de Raad voor om het bestemmingsplan Minnelingsebrugstraat 12 en 21 en Ellewaard 2 in Achtmaal ongewijzigd vast te stellen;
  • Legt het ontwerp bestemmingsplan Goorbaan 1a in Zundert ter inzage;
  • Stemt in met het uitvoeren van het onderhoud aan een aantal wegen (2e tranche) en geeft opdracht tot meervoudig onderhandse aanbesteding van het werk.

Wilt u meer weten over de besluiten? Bekijk dan het document Nieuws van het College (10 mei).

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuws-van-het-college-10-mei