13 januari 2022

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geïnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiële besluitenlijst van het college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl.

Op dinsdag 11 januari heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen:

  • Verlengt de overeenkomsten voor het leerlingenvervoer in 2022-2023
  • Stemt in met de inkoopstrategie voor Niet Vrij Toegankelijke Zorg in Jeugdhulpregio West-Brabant West
  • Stelt het Bestemmingsplan ‘Ruimte voor Ruimte’ Nelleveldstraat 1a in Rijsbergen ter vaststelling voor aan de Raad
  • Stelt de Raad voor om de actualisatie over de bebouwde komgrenzen vast te stellen
  • Stemt in met de Strategienotitie Bedrijventerreinen Zundert 2022-2024

Wilt u meer weten over de besluiten? Bekijk dan het document Nieuws van het College (11 januari).

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuws-van-het-college-11-januari