11 mei 2021

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geïnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiële besluitenlijst van het college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl.

 

Op dinsdag 11 mei heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen:

  • Heeft ingestemd met de tijdelijke intensivering formatie jeugdprofessionals en activiteiten jongerenwerk
  • Het ter inzage leggen van het ontwerp bestemmingsplan Nelleveldstraat 1a in Rijsbergen
  • Het ter inzage leggen van het ontwerp bestemmingsplan Wernhoutseweg 26 in Wernhout (zie ook: https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/voormalig-douanekantoor-biedt-ruimte-aan-uniek-nieuwbouwproject ).
  • Het ter inzage leggen van het ontwerp bestemmingsplan ‘Vijfde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert’
  • Het verkopen van kavel 6 op bedrijventerrein Beekzicht in Zundert

Wilt u meer weten over de besluiten? Bekijk dan het document Nieuws van het College (11 mei).

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuws-van-het-college-11-mei