14 april 2022

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geïnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiële besluitenlijst van het college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl.

Op dinsdag 12 april heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen:

  • Legt het ontwerp bestemmingsplan Eldertstraat 1b in Klein Zundert ter inzage.
  • Stemt in om het SROI-beleid (social return on investment) als plustaak van het Werkplein Hart voor West-Brabant per 2022 voor onbepaalde tijd te continueren.
  • Stelt de Raad voor om de eerste wijziging Algemene Subsidieverordening gemeente Zundert 2020 vast te stellen.
  • Brengt het ontwerp bestemmingsplan ‘Ruimte voor Ruimte Hoefstraat in Rijsbergen’ in procedure.

Wilt u meer weten over de besluiten? Bekijk dan het document Nieuws van het College (12 april).

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuws-van-het-college-12-april