14 september 2021

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geïnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiële besluitenlijst van het college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl.

Op dinsdag 14 september heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen:

  • Stelt de raad voor om het bestemmingsplan Oekelsebaan 2c in Zundert vast te stellen
  • Stelt de raad voor om een ‘Verklaring van geen bedenkingen’ af te geven voor de verplaatsing van corsobouwplaats De Lent
  • Stelt de raad voor om het bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte, Vagevuurstraat tussen 2 en 2a in Klein Zundert vast te stellen
  • Stelt de raad voor om het Wijzigingsplan Corsobouwplaats Klein Zundertse Heikant vast te stellen
  • Ingestemd met de kostenverdeling van de asbestsanering in het woonbouwproject Zuidrand Achtmaal

Wilt u meer weten over de besluiten? Bekijk dan het document Nieuws van het College (14 september)

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuws-van-het-college-14-september