17 juni 2021

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geïnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiële besluitenlijst van het college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl.

Op dinsdag 15 juni heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen:

  • Geeft het voorontwerpbestemmingsplan ‘Ruimte voor Ruimte Hoefstraat’ in Rijsbergen vrij voor inspraak;
  • Stelt de Raad voor om de eindrapportage ‘Individuele doordecentralisatie onderwijshuisvesting’ vast te stellen en het instrument van IDDC opnieuw te bespreken bij de actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting in 2023;
  • Heeft kennisgenomen van het ‘Economische programma kernwinkelgebied Rijsbergen’, stelt het gebied tussen de Hogestraat en de Action aan als kernwinkelgebied en start met fase 1 van het programma;
  • Onderschrijft, onder voorwaarden, het Regionaal Afsprakenkader Arbeidsmigranten West-Brabant.

Wilt u meer weten over de besluiten? Bekijk dan het document Nieuws van het College (15 juni).

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuws-van-het-college-15-juni