17 maart 2022

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geïnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiële besluitenlijst van het college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl.

Op dinsdag 15 maart heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen:

  • Stemt in om het pand ‘Bredaseweg 2 in Zundert’ ook in 2022 beschikbaar te stellen voor activiteiten van het Zunderts verenigingsleven.
  • Neemt kennis van het voorgenomen besluit tot toetreding tot Saver N.V..
  • Stelt het ‘Regionaal beleidskader 2022 tot en met 2025 Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) en Meldpunt Crisiszorg West-Brabant’ vast.

Wilt u meer weten over de besluiten? Bekijk dan het document Nieuws van het College (15 maart).

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuws-van-het-college-15-maart