17 november 2022

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geïnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiële besluitenlijst van het college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl.

Op dinsdag 15 november heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen:

  • Stemt in met deelname aan het convenant groene handhaving Noord-Brabant 2021 voor onbepaalde duur
  • Stemt in met het plan van aanpak voor de beleidsbepaling voor teeltondersteunende voorzieningen
  • Legt het ontwerp wijzigingsplan ‘Achtmaalseweg 151c in Achtmaal’ ter inzage
  • Legt het ontwerp wijzigingsplan ‘Bloemstraat 2 in Wernhout’ ter inzage
  • Legt het ontwerpbestemmingsplan ‘Klein Zundertseweg 15-17-19 in Klein Zundert’ ter inzage
  • Legt het ontwerp wijzigingsplan ‘Bredaseweg 33 en 33a in Klein Zundert’ ter inzage
  • Legt het ontwerpbestemmingsplan ‘Berkstraat 20a in Zundert’ ter inzage

Wilt u meer weten over de besluiten? Bekijk dan het document Nieuws van het College (15 november).

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuws-van-het-college-15-november