18 augustus 2022

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geïnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiële besluitenlijst van het college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl.

Op dinsdag 16 augustus heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen:

  • Gaat een samenwerking aan met Visit Brabant voor beheer en onderhoud van recreatieve routes in West-Brabant.
  • Stelt de Raad voor milieuleges te heffen op grond van de Omgevingswet en dit in de legesverordening van 2023 te verwerken.
  • Verleent in principe medewerking aan het toevoegen van een extra woning in de bestaande bebouwing van de Weimerstraat 2b in Wernhout.
  • Stelt de Raad voor de ‘algemene verklaring van geen bedenkingen ter overbrugging tot inwerkingtreding Omgevingswet’ vast te stellen.
  • Stelt de Raad voor het bestemmingsplan ‘Kerkakkerstraat 18a in Rijsbergen’ ongewijzigd vast te stellen.
  • Stelt de Raad voor de ontwerp-gebiedsvisies Pannenhoef-Oost, Breedschot en Raamberg vrij te geven voor de zienswijze procedure.

Wilt u meer weten over de besluiten? Bekijk dan het document Nieuws van het College (16 augustus).

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuws-van-het-college-16-augustus