18 februari 2021

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geĆÆnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiĆ«le besluitenlijst van het college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl.

Op dinsdag 16 februari heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen:

  • Het vaststellen van prijzen en het instemmen met afspraken over het kleinschalig;
  • Het vaststellen van de definitief ontwerp voor de Oranjestraat in Rijsbergen en het kennisnemen van de inspraakreacties;
  • Positief te besluiten over het verzoek Geldersdonksestraat 3 en 5 in combinatie met Oekelsestraat 29 in Rijsbergen.

Wilt u meer weten over de besluiten? Bekijk dan het document Nieuws van het College, 16 februari.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuws-van-het-college-16-februari