18 maart 2021

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geïnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiële besluitenlijst van het college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl.

Op dinsdag 16 maart heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen:

  • Het ter inzage leggen van een nieuw ontwerp-wijzigingsplan voor de corsobouwplaats van Klein-Zundertse Heikant;
  • Aan de Raad voor te stellen om de eerste bestuursrapportage vast te stellen;
  • Aan de Raad voor te stellen om de visie op vrijetijdseconomie  “elk seizoen, een kleurrijk Zundert” vast te stellen en om een toeristenfonds in te stellen.

Wilt u meer weten over de besluiten? Bekijk dan het document Nieuws van het College, 16 maart.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuws-van-het-college-16-maart