19 mei 2022

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geïnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiële besluitenlijst van het college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl.

Op dinsdag 17 mei heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen:

  • Stemt in met het verkeersbesluit om een deel van de Molenstraat in Zundert tijdelijk af te sluiten voor de uitbreiding van de terrassen als gevolg van het coronaherstel.
  • Stemt in met de kwijtschelding van de huur voor buitensportaccommodaties over de periode 1 november 2021 t/m 31 januari 2022.
  • Legt het ontwerp bestemmingsplan Kerkakkerstraat 18a in Rijsbergen ter inzage.
  • Verleent in principe medewerking aan het verzoek voor de Sint Bavostraat 40 in Rijsbergen.

Wilt u meer weten over de besluiten? Bekijk dan het document Nieuws van het College (17 mei).

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuws-van-het-college-17-mei