20 mei 2021

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geĆÆnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiĆ«le besluitenlijst van het college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl.

Op dinsdag 18 mei heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen:

  • Het college van B&W stelt de Raad voor om het beleidsplan Inburgering vast te stellen.
  • Het ter inzage leggen van het ontwerp bestemmingsplan voor de Vagevuurstraat tussen 2 en 2a in Klein Zundert.

Wilt u meer weten over de besluiten? Bekijk dan het document Nieuws van het College (18 mei).

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuws-van-het-college-18-mei