21 april 2022

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geĆÆnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiĆ«le besluitenlijst van het college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl.

Op dinsdag 19 april heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen:

  • Stelt de Raad voor om een suppletieverzoek in te dienen bij het Rijk voor een bijdrage bij het opsporen van niet-gesprongen conventionele explosieven.
  • Stemt in met de Dienstverleningsovereenkomst Zundert & Etten-Leur voor de Wmo, Jeugd en schuldhulpverlening in 2022.
  • Stemt in met de beleidsregels voor eenmalige energietoeslag in 2022.
  • Stelt de verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Zundert 2022 vast.
  • Stelt de Raad voor om te onderzoeken welke verkeersmaatregelen op korte en lange termijn mogelijk zijn om de verkeersintensiteiten bij de Risten in Rijsbergen te verlagen.
  • Legt het ontwerp wijzigingsplan Stuivezandseweg 58 in Klein Zundert ter inzage.

Wilt u meer weten over de besluiten? Bekijk dan het document Nieuws van het College (19 april).

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuws-van-het-college-19-april