21 juli 2022

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geĆÆnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiĆ«le besluitenlijst van het college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl.

Op dinsdag 19 juli heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen:

  • Stelt de nota Bodembeheer 2022 en bodemkwaliteitskaarten vast.
  • Zet de extra middelen, voor verdere bestrijding van voortijdig schoolverlaten, in voor tijdelijke formatieuitbreiding bij het Regionaal Bureau Leren.

Wilt u meer weten over de besluiten? Bekijk dan het document Nieuws van het College (19 juli).

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuws-van-het-college-19-juli