21 oktober 2021

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geïnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiële besluitenlijst van het college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl.

Op dinsdag 19 oktober heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen:

  • Zet extra middelen in ter bestrijding van voortijdig schoolverlaten.
  • Stelt het gewijzigde wijzigingsplan Grote Heistraat 30 in Wernhout vast.

Wilt u meer weten over de besluiten? Bekijk dan het document Nieuws van het College (19 oktober).

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuws-van-het-college-19-oktober