04 augustus 2022

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geïnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiële besluitenlijst van het college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl.

Op dinsdag 2 augustus heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen:

  • Stemt in met de Uitvoering Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden COVID-19 (SPUK IJZ).
  • Heeft kennis genomen van de beoogde oprichting van het Fonds versnelling RES West-Brabant voor de opwekking van duurzame energie.
  • Kent geen financiële bijdrage toe aan de mogelijke fusie van Ons West Brabant en OSWB Zuid.

Wilt u meer weten over de besluiten? Bekijk dan het document Nieuws van het College (2 augustus) (pdf, 149 kb) .

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuws-van-het-college-2-augustus