22 september 2022

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geïnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiële besluitenlijst van het college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl.

Op dinsdag 20 september heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen:

  • Legt het voornemen, voor het vaststellen van de voorkeursvolgorde ‘Tranche Zonne-energie’, voor aan de Raad.
  • Informeert de Raad over de communicatie naar inwoners omtrent wijzigingen in de afvalinzameling.

Wilt u meer weten over de besluiten? Bekijk dan het document Nieuws van het College (20 augustus).

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuws-van-het-college-20-september